V letu 2018 obeležujemo 140 let organiziranega glasbenega izobraževanja na Ptuju.

Prispevek staršev za materialne stroške in olajšave

Prispevek staršev za materialne stroške, znaša 33 EUR mesečno za učence, ki obiskujejo individualni pouk instrumenta in skupinski pouk nauka o glasbi. Za učence, ki obiskujejo samo skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, baleta in nauka o glasbi, znaša prispevek 26,50 EUR mesečno.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati, se mu za pouk drugega instrumenta prizna 25 % popusta.

Če obiskuje iz ene družine glasbeno šolo več otrok, priznamo drugemu otroku pri prispevku 25% popusta, tretjemu 50% in četrtemu 75% popusta.

Ob upravičeni odsotnost iz zdravstvenih razlogov, daljši od 15 dni, se učencu zaračuna znižani prispevek staršev v višini 50% od siceršnje cene šolnine.