Beseda ravnatelja

Dragi obiskovalci spletnega portala Glasbene šole »Karol Pahor« Ptuj, lepo pozdravljeni,

glasba je človekova zvesta spremljevalka že od pradavnine. Vsekakor so glasbo gojile že predantične civilizacije. Šteje za prvo med umetnostmi. Stari Grki so glasbo šteli med matematične vede, skupaj z aritmetiko, geometrijo in astronomijo. Ugotovili so, da ima pomembno mesto pri oblikovanju estetske zavesti in vzgoji duha. Sodobne znanstvene študije so dokazale, da nobena umetnostna zvrst ne vpliva na človeka tako neposredno kot glasba.

Zagotovo so se pomena glasbenega izobraževanja zavedali tudi naši predniki v Sloveniji, saj smo leta 2016 obeležili 200 let, odkar je bila v Ljubljani ustanovljena prva javna glasbena šola. Na Ptuju pa v letu 2018 praznujemo 140 let, odkar v najstarejšem slovenskem mestu obstaja organizirano glasbeno šolstvo.

Današnja glasbena šola od leta 1974 nosi ime po slovenskem skladatelju in glasbenem pedagogu, Karolu Pahorju, ki v dvajsetih letih prejšnjega stoletja služboval tudi na Ptuju. S skoraj 600 učenci in 45 zaposlenimi spada Glasbena šola Karol Pahor Ptuj med večje glasbene šole v Sloveniji. Iz nje je izšlo izjemno veliko ljubiteljskih glasbenikov, poklicnih glasbenikov in ljudi, ki jim glasba kot kritičnim poslušalcem lepša in plemeniti življenje. Glasbena šola je tesno vpeta v široko ptujsko območje, je pomemben dejavnik kulturnega življenja. Učenci dosegajo vrhunske rezultate na glasbenih tekmovanjih, na šolskih prireditvah in na številnih priložnostnih nastopih izven šole.

V jubilejnem letu praznujemo, oziramo se nazaj in še bolj naprej. Bogata glasbena zgodovina, velika glasbena imena iz preteklosti in doseženi uspehi so veter v naša jadra in smerokaz v bodočnost.

Štefan Petek, ravnatelj