O nas

Zgodovino glasbene šole Ptuj lahko razdelimo v štiri obdobja:

  1. od šolskega leta 1878/79-1917/18 oziroma 1919/20-avstrijsko obdobje pod Glasbenim društvom (Musikverein),
  2. od šolskega leta 1918/19 oziroma 1919/20-1940/41 - obdobje v prvi Jugoslaviji ali obdobje Mestne glasbene šole in glasbene šole Glasbene matice,
  3. od šolskega leta 1941/42-1944/45-okupacijsko obdobje,
  4. od šolskega leta 1945/46 naprej - obdobje v socialistični Jugoslaviji oziroma samostojni Sloveniji.

V sedemdesetih letih 19. stoletja je bilo mesto Ptuj po videzu nemško, kakor večina spodnještajerskih mest Avstroogrske monarhije. Kljub večjemu številu Slovencev, so imeli ti podrejeno ekonomsko in politično vlogo. Tak položaj je ostal več ali manj do propada Avstroogrske monarhije. V dobi taborov, 1868-1871, je slovensko narodno in politično gibanje zajelo slovensko ljudstvo. Narodna čitalnica na Ptuju je bila ustanovljena 13. julija 1863 in je pri Slovencih v mestu in okolici zbudila zanimanje za narodnostna in politična vprašanja. Od 1873 dalje so delovala na Ptuju razna nemška društva, kakor moško pevsko društvo (Mannergesangsverein), Glasbeno društvo (Musikverein) in druga, ki so služila utrjevanju nemštva na slovenskih tleh. Ustanovitelji glasbenega društva so bili trgovci, posestniki, advokati, uradniki in nekaj privatnikov. Z ustanovitvijo glasbenega društva so želeli zadostiti ne le političnim ampak tudi kulturnim potrebam nemškega dela prebivalstva. V ta namen so 1. junija 1878 ustanovili  lastno glasbeno šolo in lastno godbo. Posebno pozornost so posvetili ustanovitvi orkesterskih ansamblov: godalnega seksteta in godalnega orkestra. Društvena godba na pihala in šola sta zaradi pogostih menjav kapelnikov zašli v krizo. Te zadrege nemcev je leta 1883 izkoristila čitalnica in osnovala lastno glasbeno šolo, ki je delovala od leta 1883-1887. Ustanovitev glasbene šole kaže, da so si slovenci na Ptuju resno prizadevali, da se tudi v glasbenovzgojnem oziru osamosvojijo. Ob ustanovitvi nemška glasbena šola ni imela lastnih stalnih prostorov in se je večkrat selila. 19. septembra se je vselila v 1. nadstropje poslopja meščanske boln¡šnice v Dravski ulici, kjer je še danes. Leta 1975 je bila glasbena šola poimenovana po slovenskem skladatelju Karolu Pahorju, kateri je bil od leta 1926 - 1930 tudi ravnatelj šole.

V letu 2008 mineva 130 let, odkar na Ptuju obstaja organizirano glasbeno šolstvo. Glasbena šola Karol Pahor bo obletnico obeležila z izdajo zgoščenke, jubilejnega zbornika in slavnostnim koncertom.

glasbena sola karol pahor ptuj