V letu 2018 obeležujemo 140 let organiziranega glasbenega izobraževanja na Ptuju.

Administrativno in tehnično osebje

Edvard Belčič,

vzdrževalec

Brigita Cafuta,

čistilka

Peter Cafuta,

hišnik

Silva Fuks,

čistilka

Saška Gašparič,

tajnik VIZ VI

Irena Horvat,

računovodja