Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica

Otroku omogočata intenzivnejši in bolj sistematični razvoj ...

Otroku omogočata intenzivnejši in bolj sistematični razvoj njegovih glasbenih sposobnosti. Skozi igro spoznavajo osnovne glasbene pojme in notni zapis, spoznavajo instrumente, igrajo na Orffove instrumente, prepevajo, plešejo, se likovno izražajo, poslušajo in ustvarjajo glasbene pravljice, nastopajo …

Cilj predmeta je, da otroke popeljemo v svet glasbe na zanimiv, pester in strokoven način, da jih spodbudimo, da bodo imeli glasbo radi. Nuditi jim moramo kar največ možnosti, da se glasbeno čim bolje razvijejo.

Skupinska oblika pouka, namenjena otrokom starim 5 in 6 let.

Pouk poteka enkrat tedensko 45 oziroma 60 minut.

 

Učitelji:

Jasmina Rihtarič,

Jasmina Rihtarič,

predmetna učiteljica glasbene vzgoje


Jasmina Rihtarič je svojo učiteljsko pot začela že v času študija. Poučevala je igranje harmonike v Lovrencu na Pohorju in v Selnici ob Dravi. Po nekaj letih poučevanja v teh idiličnih krajih se je zaposlila v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj. Poučuje harmoniko, komorno igro, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in nauk o glasbi.

Vsem učencem harmonike želi vzbuditi ljubezen do igranja inštrumenta z željo, da ga bodo igrali tudi kasneje, ko bodo glasbeno šolanje zaključili. Nadarjene učence, ki se želijo posvetiti študiju harmonike, pa pripravlja na izobraževanje na Umetniški gimnaziji. Velik izziv ji predstavlja delo z najmlajšimi učenci, ki prvič vstopajo v svet glasbe. Želi jim ga predstaviti na zanimiv, pester in hkrati strokoven način.

V pouk vnaša nove metode dela, s katerimi se seznani na seminarjih in študijskih skupinah, ki se jih vsako leto udeležuje, in na katerih predavajo domači in tuji predavatelji.