V letu 2018 obeležujemo 140 let organiziranega glasbenega izobraževanja na Ptuju.

Pihala

Pihala so glasbila, ki ustvarjajo zvok tako, da glasbenik pihne zrak v ustnik. S tem ...

Pihala so glasbila, ki ustvarjajo zvok tako, da glasbenik pihne zrak v ustnik. S tem zračni steber v notranjosti pihala zaniha. Če je frekvenca nihanja enakomerna, zaslišimo točno določen ton. V družino pihal sodijo flavta, oboa, klarinet, saksofon in fagot. Pihala najdemo v pihalnih in simofničnih orkestrih, godbah, big bandih ter drugih klasičnih in popularnih sestavih.