Pihalni orkester

Pomeni večjo skupino inštrumentalistov z večkratno zasedbo posameznih glasov. Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta ter ima izrazito povezovalno vlogo med učenci. Prav zaradi te naloge in pomena je orkester tudi z zakonom določena obvezna in stalna oblika skupinskega muziciranja v javnih glasbenih šolah.

Učenci se sistematično navajajo in prilagajajo načinom dela v večji skupini. V današnjem času, ko je pri otrocih vse bolj prisotna novodobna tehnologija (pametni telefoni, tablice,…), ki jih dela nedružabne in asocialne, kar se med drugim vse bolj opaža tudi pri igranju, je orkester predmet, ki teži k skupnim ciljem, za katerega se vsi morajo na nek način prilagoditi, poslušati med sabo in sodelovati, da na koncu skladbe zazvenijo. Samo v primeru, ko je orkester povezan, deluje homogeno.

Mladinski orkester glasbene šole KP Ptuj obiskujejo učenci pihal, trobil in tolkal od 4. razreda naprej. Naš orkester šteje 60 glasbenikov. Nastopamo ob različnih priložnostih v šoli in izven nje. Nedavno smo tudi gostovali v Srbiji pri pobrateni šoli.

 

Učitelji:

Gregor Kozar,

Gregor Kozar,

Diplomierter Instrumentalkünstler, Geprüfter Instrumentalpädagoge - Republika Avstrija


Gregor Kozar je svojo glasbeno pot začel pri šestih letih starosti na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer trenutno poučuje saksofon, nauk o glasbi in solfeggio. Med študijem Jazzovskega saksofona ter pedagogike na Celovškem deželnem konservatoriju je imel priložnost sodelovati z vrsto svetovno priznanih glasbenikov iz Evrope ter Združenih držav Amerike.

Z nastopi v takšnih ali drugačnih zasedbah je prepotoval zajeten del sveta in imel priložnost doživeti vse od najmanjših odrov do večtisočglave množice poslušalcev.

Pri pouku učencem skuša vzbuditi ljubezen do instrumenta in igranja, z modernejšimi metodami in pristopi se raje loteva koristnega in uporabnega v glasbi ter skladb, ki so bližje mlajšim generacijam.