Harmonikarski orkester

O harmonikarskem orkestru in pomenu orkestra v glasbeni šoli

Orkester se imenuje zasedba, ki šteje več kot 12 članov. Po predmetniku morajo v orkestru sodelovati učenci petega, šestega , sedmega in osmega razreda. Učenci praktično uporabljajo znanja, ki so jih pridobili pri pouku instrumenta, komorne igre in nauka o glasbi.

Učenci :

  • se sistematično navajajo in prilagajajo načinu dela v večji skupini - orkestru,
  • spoznavajo orkestrsko literaturo, dostopno njihovemu tehničnemu znanju in poustvarjalnim sposobnostim,
  • razvijajo in poglabljajo občutek do sozvočja,
  • razvijajo čut in smisel za vzajemno delo, delovno disciplino in odgovornost,
  • ocenjujejo in vrednotijo skupne glasbene dosežke,
  • se usposabljajo za morebitno kasnejše vključevanje v ljubiteljske instrumentalne skupine in orkestre.

Pri orkestralnih vajah učenci spoznavajo sestavo orkestra, vlogo dirigenta in vlogo koncertnega mojstra. Harmonikarski orkester Glasbene šole Karol Pahor Ptuj, uspešno deluje od leta 1984 pod vodstvom Marjete Babić, ter s svojimi nastopi navdušuje vse generacije.

 

Učitelji:

  • Marjeta Babić.