Godalni orkester

V godalnem orkestru so zastopani instrumenti iz družine godal. Ti instrumenti so: violina, viola, violončelo in kontrabas.

Podobno kot v pevskem zboru so v orkestru posamezna glasbila vedno zasedeni v večjem številu glasbenikov na posamezni glas. Prav tako kot je pevski zbor običajno razdeljen na štiri glasove, je tudi godalni orkester razdeljen na: 1. violine, ki imajo vlogo soprana, sledijo 2. violine, ki imajo vlogo altov, viole so v vlogi tenorja in violončelo je kot bas. Kontrabas lahko ima vlogo petega, najnižjega glasu orkestra, velikokrat pa nima svojega posebnega parta, ampak igra kot četrti glas skupaj z violončeli. Godalni orkester je osnova vsakega simfoničnega orkestra. Pojavlja pa se tudi kot samostojna orkestrska zasedba za katerega obstaja obsežna literatura iz različnih glasbenih obdobij od baroka do romantike in tudi sodobne glasbe. Velikokrat se godalni orkester uporablja tudi kot spremljava v popularni glasbi in drugih podobnih glasbenih zvrsteh.

 

Učitelji:

Simon Peter Feguš,

Simon Peter Feguš,

Master of Arts – Republika Avstrija


Simon Peter Feguš je začel svoje glasbeno izobraževanje v rodnem Mariboru. Po zaključeni gimnaziji je študij violine nadaljeval na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu. Nato se je izpopolnjeval v komorni glasbi na »Scuola di Musica di Fiesole« v Firencah in slednjič zaključil še magistrski študij na »Universität für Musik und darstellende Kunst Graz«. Ob tem se je izpopolnjeval na številnih seminarjih in mojstrskih tečajih. Zelo zgodaj se je začel posvečati komorni glasbi in od leta 1992 igra skupaj s svojimi tremi brati v Godalnem kvartetu Feguš, s katerim je razvil obsežno koncertno dejavnost. Pot ga je vodila po vseh pomembnih glasbenih odrih doma v Sloveniji, pa tudi po vsej Evropi in v ZDA. Velja izpostaviti sodelovanje na »Isaac Stern Workshop« v Carnegie Hall v New Yorku pod vodstvom slovitega violinista Isaaca Sterna. Je tudi dobitnik pečata mesta Maribor in Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture.

Še posebej ga veseli poučevanje, saj na ta način lahko z mladimi deli ljubezen do glasbe, svoje glasbeno znanje in izkušnje.