Nauk o glasbi in solfeggio

Nauk o glasbi in solfeggio sta obvezna predmeta v glasbeni šoli. Nauk o glasbi obiskujejo ...

Nauk o glasbi in solfeggio sta obvezna predmeta v glasbeni šoli. Nauk o glasbi obiskujejo učenci od 1. do 6. razreda, solfeggio pa učenci 7. in 8. razreda glasbene šole.

Oba predmeta spodbujata razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvajata v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Uvajata v osnove vseh glasbeno teoretičnih disciplin kot so glasbena zgodovina, oblikoslovje, harmonija in kontrapunkt.

Pouk poteka skupinsko, enkrat tedensko 90 minut.

Učitelji želimo, da je pouk za učence pester in zanimiv, zato vanj vnašamo nove metode dela, s katerimi se seznanimo na seminarjih in študijskih skupinah, ki se jih vsako leto udeležujemo. Trudimo se tudi čim bolje predmeta povezati z instrumentalnim poukom. Znanje glasbene teorije je splošna izobrazba vsakega glasbenika in pomaga pri igranju na instrument.

 

Učitelji:

Nauk o glasbi

Solfeggio I, Solfeggio II

Jolanda Lončarič,

Jolanda Lončarič,

predmetna učiteljica glasbene vzgoje


Jolanda Lončarič je po poklicu učiteljica glasbe. Po končani osnovni šoli je obiskovala Srednjo glasbeno šolo v Mariboru, študirala je na Pedagoški fakulteti – smer glasbena pedagogika. Že v času šolanja na Srednji glasbeni šoli in v času študija je sodelovala z Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj kot korepetitorka trobil na javnih nastopih ter veliko vrsto let kot honorarna učiteljica klavirja. Takoj po končanem študiju  se  je zaposlila kot učiteljica glasbe in zborovodja na OŠ Hajdina, po enajstih letih službovanja pa je dobila delovno mesto učiteljice nauka o glasbi na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer poučuje še danes.

Pri pouku se trudi približati osnove teorije glasbe na privlačen in otroku dostopen način s pomočjo sodobnih didaktičnih pripomočkov.

Jasmina Rihtarič,

Jasmina Rihtarič,

predmetna učiteljica glasbene vzgoje


Jasmina Rihtarič je svojo učiteljsko pot začela že v času študija. Poučevala je igranje harmonike v Lovrencu na Pohorju in v Selnici ob Dravi. Po nekaj letih poučevanja v teh idiličnih krajih se je zaposlila v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj. Poučuje harmoniko, komorno igro, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in nauk o glasbi.

Vsem učencem harmonike želi vzbuditi ljubezen do igranja inštrumenta z željo, da ga bodo igrali tudi kasneje, ko bodo glasbeno šolanje zaključili. Nadarjene učence, ki se želijo posvetiti študiju harmonike, pa pripravlja na izobraževanje na Umetniški gimnaziji. Velik izziv ji predstavlja delo z najmlajšimi učenci, ki prvič vstopajo v svet glasbe. Želi jim ga predstaviti na zanimiv, pester in hkrati strokoven način.

V pouk vnaša nove metode dela, s katerimi se seznani na seminarjih in študijskih skupinah, ki se jih vsako leto udeležuje, in na katerih predavajo domači in tuji predavatelji.

Gregor Kozar,

Gregor Kozar,

Diplomierter Instrumentalkünstler, Geprüfter Instrumentalpädagoge - Republika Avstrija


Gregor Kozar je svojo glasbeno pot začel pri šestih letih starosti na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer trenutno poučuje saksofon, nauk o glasbi in solfeggio. Med študijem Jazzovskega saksofona ter pedagogike na Celovškem deželnem konservatoriju je imel priložnost sodelovati z vrsto svetovno priznanih glasbenikov iz Evrope ter Združenih držav Amerike.

Z nastopi v takšnih ali drugačnih zasedbah je prepotoval zajeten del sveta in imel priložnost doživeti vse od najmanjših odrov do večtisočglave množice poslušalcev.

Pri pouku učencem skuša vzbuditi ljubezen do instrumenta in igranja, z modernejšimi metodami in pristopi se raje loteva koristnega in uporabnega v glasbi ter skladb, ki so bližje mlajšim generacijam.