Klavir

Klavir je glasbilo s tipkami. Od 18. stoletja naprej je eden najbolj razširjenih glasbil ...

Klavir je glasbilo s tipkami. Od 18. stoletja naprej je eden najbolj razširjenih glasbil. Razvil se je iz čembala, spineta in njima podobnih glasbenih instrumentov.   Manjši klavir, pri katerem so strune obrnjene vertikalno, se imenuje pianino.

Nobeno solistično glasbilo nima take moči kot prav klavir. Vsak od desetih prstov lahko igra drug ton in vsak ton je lahko tih ali glasen, kar mu daje velike izrazne možnosti. Je eden redkih instrumentov, ki lahko igra spremljavo in melodijo istočasno. Nepogrešljiv je kot spremljevalni instrument pri skladbah za pihala, trobila, godala, vokal …Na klavir igrajo pianisti. Pianist torej lahko igra sam, ali s katerimkoli instrumentom oziroma tudi z orkestrom.
Poleg tega je najbolj primeren za izvajanje izvlečkov simfoničnih in opernih skladb.

Tako se na primer pevske vaje za operno predstavo ne izvajajo z orkestrom, kar bi pomenilo velik organizacijski problem, ampak le s spremljavo klavirja, ki simulira orkestrsko igro. Takim spremljavam pravimo korepeticije, pianistu pa korepetitor. Klavir je nepogrešljiv tudi v jazz in zabavni glasbi.

Priporočljiva starost otrok za učenje klavirja je od 7 do 9 let.

Klavir je danes najbolj razširjeno domače in koncertno glasbilo, hkrati pa izmed vseh glasbenih instrumentov tudi najbolj vsestransko.

 

Učitelji:

Mladen Delin,

Mladen Delin,

akademski glasbenik pianist in profesor klavirja


MLADEN DELIN je akademski glasbenik pianist, profesor klavirja in glasbene pedagogike, vokalist, producent in aranžer. Diplomiral je na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer glasba in na glasbeni akademiji v Banja Luki, smer klavir. Iz klavirja se je izpopolnjeval v Beogradu, Londonu in Parizu ter opravljal specialistični študij pri znamenitem ruskem pianistu Konstantinu Boginu (RUS) na Akademiji Sv. Cecilije (Bergamo, ITA). Študij jazza je nadaljeval pri Davu Franku (Berkley, Boston, ZDA). Koncertiral je v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji in ZDA. O odrskem nastopu in tremi je predaval na evropskem kongresu pianistov v Novem Sadu. Redno nastopa z znanimi umetniki, kot so: Stefan Milenkovich, New York Voices, Big Band RTV SLO, Borut Zagoranski, Nuška Drašček, Nina Strnad in drugi.

Je umetniški vodja glasbenega festivala ARSANA, znotraj katerega v sodelovanju z Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj organizira otroški glasbeni festival, kjer odrasle in mlade ozavešča in navdušuje o pomenu glasbenega izobraževanja. Je tudi avtor projektov VOX ARSANA, TANGO STORY, ART MUZIKALA – KURENTOVA SVATBA ter ŠOLE MUZIKALA.

Na GŠ Karol Pahor poučuje klavir, predvsem pa želi motivirati mlade, da jim glasba postane najboljši prijatelj na poti življenja.

MLADEN DELIN

je za svoje delo prejel naslednja priznanja:

Priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj za izjemne dosežke pri organizaciji koncertne dejavnosti in na področju glasbenega izobraževanja. (5. 2. 2009)

OLJENKA MO Ptuj za izjemne dosežke na področju promocije glasbene umetnosti, organizacije koncertov ter glasbenih in odrskih dejavnosti. (8. 1. 2013)

OLJENKA MO Ptuj za izjemen prispevek h kulturnemu dogajanju in organizacijske uspehe na področju glasbenega dogajanja na Ptuju ter za izjemne uspehe na mednarodni glasbeni ravni. (5. 2. 2015)

Eva Goričanec,

Eva Goričanec,

profesorica glasbe


Eva Goričanec je po končani nižji glasbeni šoli nadaljevala šolanje na Glasbeni gimnaziji v Mariboru. Po zaključeni maturi se je vpisala na Pedagoško fakulteto, smer glasbena pedagogika. Njena mentorica klavirja je bila prof. Renata Neuvirt, zadnje leto pa je pod mentorstvom prof. Vladimirja Mlinarića in prof. Tomaža Sveteta diplomirala in si pridobila naziv profesorica glasbe.

Na Glasbeni šoli Karol Pahor je zaposlena od leta 2009. Poučuje igranje klavirja, nekaj let pa je bila tudi korepetitorka. Udeležuje se klavirskih seminarjev in študijskih skupin, korepetira otroške pevske zbore na pevskih revijah in tekmovanjih, udeležuje pa se tudi klavirskih tekmovanj in nastopov s svojimi učenci.

Poleg tega je zborovodkinja dveh mešanih pevskih zborov, organistka v župniji Šentilj in sodeluje pri pihalnem orkestru Paloma Šentilj, kjer igra tolkala, saj je v času študija obiskovala tudi ure tolkal pri prof. Martinu Bajdetu.

Trudi se, da učencem dojemanje in razumevanje glasbe predstavi na zanimiv način in jih usmerja na njihovi glasbeni poti.

Tom Hajšek,

Tom Hajšek,

profesor klavirja


Tom Hajšek, klavir, je glasbeno pot začel na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj pod mentorstvom prof. Tanje Kozar Stošič. Po končani nižji glasbeni šoli je s šolanjem nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pri prof. Narcisu Grabarju.

Leta 2006 je z odliko končal študij klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Jakši Zlatarju. Leta 2007 je opravil sprejemni preizkus na Konservatoriju v Celovcu, smer jazz klavir. Dodatno se izpopolnjuje pri svetovno znanih profesorjih, kot so: prof. Konstantin Bogino, Alexei Kornienko, Tony Pancella, Rob Bargad …

Kot učitelj klavirja, komorne igre in kot korepetitor je zaposlen na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj. Na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih je kot korepetitor prejel več prvih nagrad. Deluje v mnogih stilsko raznolikih glasbenih projektih.

Tanja Kozar Stošič,

Tanja Kozar Stošič,

magistrica profesorica glasbene pedagogike


Tanja Kozar Stošič je glasbeno pot začela na Glasbeni šoli Ormož. Po končani nižji glasbeni šoli je šolanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet pri prof. Mileni Sever. Študij klavirja je končala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Njena mentorja sta bila prof. Gita Mally in prof. Aci Bertoncelj. Kasneje je pod mentorstvom mag. Tomaža Sveteta končala še magistrski študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Kot korepetitorka učencev Glasbene šole Karol Pahor Ptuj in velikega števila pevskih zborov širšega ptujskega območja se udeležuje revij, koncertov in tekmovanj na državni in mednarodni ravni in z njimi dosega odlične rezultate.

Od 1. 9. 1999 je vodja klavirskega oddelka Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.

Je mentorica številnim učencem, ki so nadaljevali svojo glasbeno pot in so danes uspešni glasbeniki.

Brigita Luteršmit,

Brigita Luteršmit,

profesorica glasbe


Brigita Luteršmit je svoje glasbeno šolanje igranja klavirja začela v Glasbeni šoli Ormož, kasneje pa nadaljevala na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru, pod mentorstvom prof. Zorane Cotić. Po končani srednji šoli se je vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru, kjer je svoje znanje igranja klavirja izpopolnjevala pri prof. Renati Neuvirt. Leta 2010 je pod mentorstvom red. prof. dr. Jerneja Weissa diplomirala.

Istega leta se je zaposlila na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj kot učiteljica klavirja, kasneje pa še kot korepetitorka baleta. Od leta 2013 svojo učno obvezo dopolnjuje na Osnovni šoli Žetale, kjer poučuje glasbeno umetnost in zborovsko petje, v vrtcu pa vodi glasbene urice. Njeni učenci klavirja so se uspešno predstavili na številnih šolskih in izvenšolskih nastopih ter tekmovanjih.

Svoje znanje izpopolnjuje na različnih seminarjih in strokovnih usposabljanjih in tako v svoje poučevanje vnaša nove metode in oblike dela. Učencem želi približati ljubezen do glasbe in inštrumenta, saj dojemanje glasbenega dela močno vpliva na razvoj domišljije in ustvarjalnosti.

Marjan Pači,

Marjan Pači,

Master of Music Studies – Avstralija


Marjan Paći je svoje glasbeno izobraževanje začel na Glasbeni šoli v Mariboru. Po končani srednji glasbeni šoli je študij klavirja nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Po študiju je bil štiri leta zaposlen na Glasbeni šoli v Mariboru.

Študij Master of Music Studies je nadaljeval in uspešno zaključil na univerzi The University of Melbourne v Avstraliji, v razredu svetovno znanega pianista prof. Geoffreya Peter Bede Hawkshaw Tozerja.

Po končanem študiju je poučeval na različnih državnih in privatnih šolah v Melbourne v Avstraliji.

V Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj je zaposlen kot učitelj klavirja in korepetitor od leta 2004. Redno se udeležuje različnih seminarjev in se dodatno izobražuje.

Zelo uspešen je na različnih tekmovanjih doma in v tujini, kjer njegovi učenci dosegajo izvrstne rezultate in nagrade. Tudi kot korepetitor izvrstno sodeluje z učenci in mentorji in s svojim delom in vztrajnostjo želi pokazati, da se da vse doseči.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.

Marjeta Urbanič Rudolf,

Marjeta Urbanič Rudolf,

akademska glasbenica orglavka in profesorica orgel


Marjeta Urbanič Rudolf je študirala orgle in klavir na Državni Visoki šoli za glasbo v nemškem Freiburgu pri prof. Zsigmondu Szathmaryu in Yasue Yuki Weber. Leta 2004 je z odliko diplomirala, študij pa poglobila še na Državni visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Stuttgartu, kjer je študirala orgle pri prof. Bernhardu Haasu in glasbeno pedagogiko pri prof. Ulrichu Molsenu. Je dobitnica mnogih nagrad in štipendistka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Sodeluje z mladimi komponisti in izvaja krstne izvedbe njihovih skladb, je koncertno aktivna v Sloveniji in Evropi. Poleg instrumentov se ukvarja tudi z zborovsko glasbo in petjem sploh, vodi razne pevske skupine, piše glasbo in tako različne zvrsti spleta v celoto. Redno se dodatno izobražuje pri svetovno znanih imenih klavirske in orgelske glasbe.

Od leta 2006 je zaposlena kot učiteljica klavirja in orgel ter korepetitorka na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj. Svojim učenkam in učencem poskuša privzgojiti ljubezen do vaje, ki je ključnega pomena za uspeh. V literaturo vnaša tudi sodobnejšo in popularno glasbo, ki sledi času, predvsem pa želi otrokom vzbujati zanimanje za neznano in željo po izvajanju tudi, ko niso v glasbeni šoli.

Lidija Žgeč Janžekovič,

Lidija Žgeč Janžekovič,

profesorica glasbe


Lidija Žgeč Janžekovič je po zaključku Srednje glasbene in baletne šole v Mariboru izobraževanje nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Odločila se je za študij glasbene pedagogike, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Darje Koter diplomirala na temo Začetki organiziranega glasbenega šolstva na Ptuju. Po končanem študiju je pridobila strokovni naziv profesor glasbe. Med študijem je pedagoške izkušnje nabirala s poučevanjem na zasebni glasbeni šoli Nocturno, kjer je poučevala klavir in nauk o glasbi.

Leta 2000 se je zaposlila na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer poučuje klavir in komorno igro. Udeležuje se strokovnih seminarjev, poletnih šol in študijskih skupin. Stremi k temu, da uporablja sodobne pristope poučevanja in da na prijeten in razumljiv način posreduje znanje učencem. V letih poučevanja je vzgojila številne pianiste. Nekateri so glasbeno pot nadaljevali na Glasbeni gimnaziji v Mariboru, mnogi izmed njih pa so amaterski glasbeniki, ki se vključujejo v ljubiteljsko kulturo v različnih komornih sestavih ali zborih. Pri učencih želi vzbuditi ljubezen in zanimanje za glasbo na vseh področjih, saj se zaveda, da zraven učencev, ki nadaljujejo študij glasbe, vzgajamo tudi ljubiteljske glasbenike.