Godala

Godalni instrumenti se uvrščajo med najpomembnejše instrumente, ki jih ...

Godalni instrumenti se uvrščajo med najpomembnejše instrumente, ki jih zasledimo v različnih orkestrskih zasedbah. Lahko rečemo, da godalni instrumenti tvorijo jedro vsakega orkestra. Zelo lepo pa zvenijo godala tudi solistično ali pa v manjših skupinah oziroma komornih zasedbah. Zaradi svojega lepega zvoka in velikih izraznih možnosti so skozi zgodovino pa vse do današnjih dni skladatelji še posebej cenili godalne instrumente. Za godala so skoraj brez izjeme napisali svoje najboljše skladbe. Se pa godala včasih pojavijo tudi v drugih glasbenih zvrsteh, celo v pop ali rock glasbi.

V skupino godal spadajo naslednji instrumenti: violina, viola, violončelo in kontrabas. Najmanjša od naštetih instrumentov je violina, ki tudi zveni najvišje. Violini po videzu enaka, le da je instrument malo večji, je viola. Na violo igramo s popolnoma enako tehniko kot na violino, ker pa je sam instrument malo večji, lahko zaigramo na violo še nekaj nižjih tonov. Naslednji član družine godal je violončelo, ki je že precej večji od violine in viole, zato pa zveni še veliko nižje od obeh prejšnji instrumentov. Prav tako se tehnika igranja na violončelo precej razlikuje, igramo ga namreč lahko izključno sede. Največji instrument med godali pa je seveda kontrabas, iz katerega izvabimo resnično zelo zelo nizke tone.

Kot je običajno med družinskimi člani, so si tudi godala po videzu precej podobna med seboj. Vsi instrumenti imajo votlo leseno telo, v katerem nastane zvok, imajo dolg vrat in na koncu lepo izdelano glavo. In seveda vsi imajo strune, po katerim igramo bodisi z lokom, kar ustvari lepe dolge tone, lahko pa strune tudi, podobno kot pri kitari, »brenkamo«. Takšen način igranja imenujemo z italijansko besedo pizzicato (izg.: picikato). Z brenkanjem pa dobimo kratke in nekoliko tišje tone.

Na naši glasbeni šoli se otroci lahko učijo igranja na violino, violo in na violončelo. Priporočljiva starost za začetek igranja instrumenta je 6 do 7 let. Ko otroci osvojijo dovolj znanja na instrumentu, se lahko vključijo v šolski godalni orkester pa tudi v različne komorne skupine. Od 5. razreda dalje pa sta orkester in komorna igra obvezna predmeta po učnem načrtu, ki ju morajo obiskovati vsi učenci.