Vivat Poetovio

Balet

Izobraževalni program se deli na plesno pripravnico in program balet ...

Izobraževalni program se deli na plesno pripravnico in program balet. Program plesne pripravnice traja tri leta. Razvrščanje otrok v program plesnih pripravnic poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti. Vanj se vključujejo učenci stari 6, 7 in 8 let. Učenci se učijo spoznavati in obvladovati svoje telo ter se z njim izražati skozi glasbo. Po programu začnejo obvladovati korake in gibe, ter samostojno opravljati s svojim telesom. Pri tem pa ves čas razvijajo občutek za glasbo in ritem ter spodbujajo svojega ustvarjalnega duha skozi ples, hkrati pa pripravljajo telo na zahtevnejši program.

Z izvajanjem pouka plesa - baleta pri otrocih razvijamo ljubezen do plesne umetnosti in plesnega izražanja, smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa ter drugih zvrsti umetnosti. Prav tako se jim izoblikuje smisel za estetiko, razvija se sposobnost obvladovanja in koordinacije telesnih gibov. Ker ustvarjajo ob glasbi, se jim izrazito razvijajo tudi glasbene sposobnosti in imajo priložnost spoznavanja različnih zvrsti glasbe, predvsem pa klasične. Tako si razvijajo tudi sposobnost vrednotenja glasbe in glasbene umetnosti.

Izobraževanje v programu ples-balet traja 4 oziroma 6 let. V ta program se vključujejo učenci stari 9 let, pri katerih je bila predhodno ugotovljena plesna nadarjenost, oziroma razvitost elementarnih plesnih sposobnosti ter ustrezne fizične dispozicije. Učenci tako v sebi prebujajo interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja, tudi ljubezen do sebe in svojega duha. Spoznavajo svoje telo kot inštrument s katerim se lahko izražajo skozi ples in se prepustijo svojim občutkom. Prav tako pa utrjujejo zahtevno baletno tehniko in urijo telo za nadaljni plesni razvoj.

 

Učitelji:

Alja Senčar,

Alja Senčar,

učiteljica baleta


Alja Senčar, rojena 13. 11. 1996 na Ptuju, je baletna plesalka in bivša učenka Alenke Kostrevc, učiteljice baletnega oddelka, katero je začasno nadomestila.

Svoje baletno šolanje je pričela pri sedmih letih prav na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer je zraven baleta zaključila še 6 let klavirja. Želela je nadaljevati v umetniški smeri, zato je šolanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. V tem času se je udeležila številnih baletnih tekmovanj, gala koncertov in nastopov. Nazadnje je februarja 2016 na državnem baletnem tekmovanju TUTU v Lendavi osvojila zlato plaketo in 1. nagrado. Priložnost za nadomeščanje na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj ji je odprla nova vrata, saj je spoznala, da jo poučevanje baleta in delo z mladimi plesalci zadovoljuje in je to resnično tisto, s čimer se želi ukvarjati tudi v prihodnosti.

Je večstranska umetnica, velika ljubiteljica narave in živali. V učencih in učenkah želi predvsem spodbuditi kreativnost, jim pomagati osvojiti svobodno plesno izražanje ter ljubezen do življenja in samega sebe.