• demo
  • demo

Rezultati 49. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije – TEMSIG, marec 2020

TEKMOVALEC

INSTRUMENT

KATEG.

DOSEŽEK

MENTOR

KOREPETITOR

DAVID

POTOČNIK

TROBENTA

1. A

91, 00 točk,

SREBRNA

PLAKETA

ZMAGO

ŠTEBIH

TOM

HAJŠEK

ŽIGA

KOLARIČ

TOLKALA

1. C

95, 33 točk,

ZLATA

PLAKETA

BOŠTJAN

VAVH

TOM

HAJŠEK